Pokój w deszczu

Info 2
Poniższa konstrukcja znajduje się w Barbican Centre w Londynie i umożliwia ludziom spacerować w deszczu bez obawy zamoczenia się.

Spadające krople deszczu kontrolowane są kamerami oraz oprogramowanie komputerowym, który uruchamia deszcz w różnych częściach pomieszczenia.

"Room Rain" został zaprojektowany i wykonany przez Random International.
“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

Tags: design weather room water beautiful art installation “Rain Room” rAndom International rain inspiration
Posted by creoflick 8 years, 11 months ago from: random-international.com

Leave a comment

Name:
Comment:
 

Sightseeing the green

Solid Wood Furniture S

AJORI by photoAlquimia

a softer world

Oscar’s Travels Arou

Floating Hotel

50 Examples of Animal

Think Invisible

Alyona x Sam Livm

Roadside Projects

“Weird Beauty” by

Middle Earth Map Leggi

Danish fashion

Amazing Tree Sculpture

Todd Richardson

Driveable Truck made o

Paper Cutouts

Miniature Sculptures i

Inside Coca Cola Londo

World’s Top 10 Most