Pokój w deszczu

Info 2
Poniższa konstrukcja znajduje się w Barbican Centre w Londynie i umożliwia ludziom spacerować w deszczu bez obawy zamoczenia się.

Spadające krople deszczu kontrolowane są kamerami oraz oprogramowanie komputerowym, który uruchamia deszcz w różnych częściach pomieszczenia.

"Room Rain" został zaprojektowany i wykonany przez Random International.
“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

Tags: design weather room water beautiful art installation “Rain Room” rAndom International rain inspiration
Posted by creoflick 6 years, 2 months ago from: random-international.com

Leave a comment

Name:
Comment:
 

Cityscape Paintings

Timelapse Photography

Kite Aerial Photograph

Alanna Cochrane

Creative Fish Lamps by

“Primeval Symbiosis

Willowlamp

Traveling Cars Adventu

Realistic Celebrity Do

Mesmerizing Mosque Cei

Tiny Sculptures in Tin

Flowers Paintings by T

Life Finds A Way

Home of glass and sto

Illustrations by Tom B

New Ways to Show the T

Unusual Chair Design

Love Love

Ross Berns - under the

An office in the churc