Pokój w deszczu

Info 2
Poniższa konstrukcja znajduje się w Barbican Centre w Londynie i umożliwia ludziom spacerować w deszczu bez obawy zamoczenia się.

Spadające krople deszczu kontrolowane są kamerami oraz oprogramowanie komputerowym, który uruchamia deszcz w różnych częściach pomieszczenia.

"Room Rain" został zaprojektowany i wykonany przez Random International.
“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

“Rain Room”

Tags: design weather room water beautiful art installation “Rain Room” rAndom International rain inspiration
Posted by creoflick 5 years, 8 months ago from: random-international.com

Leave a comment

Name:
Comment:
 

Aerial Photography of

1600 Pandas in Hong Ko

Rainbow Food

Unusual look at ordina

Miniature Wooden Figur

Volcanic Basalt Furnit

The Mine Furniture by

Rodney Smith

The most creative bus

Celebrities in the Ren

The World of Luxury Ai

Eastern Europe on plat

Watch with the ants

Graphics by NastPlas

Creative Coffee Tables

Random People Turned I

Photos Of Circus Artis

Vivian Maier photograp

Best Creative Anti-Smo

Icelandic Dinosaur