Query failed: update cr_main set visited = 3717 where id = 2687;
UPDATE command denied to user 'wildernecre'@'10.24.20.3' for table 'cr_main'Query failed: INSERT INTO `cr_popular_day` (`id`, `id_main`, `date`, `visited`) VALUES (NULL, '2687', CURDATE(),1);
INSERT command denied to user 'wildernecre'@'10.24.20.3' for table 'cr_popular_day' Najdłuższy kanał na świecie

Najdłuższy kanał na świecie

Info 1
Wielki Kanał, który znajduje się w Chinach, to najdłuższy sztuczny kanał transportowy, liczący 1 800 km długości. Zaczyna się w Hangzhou i dociera, aż do Pekinu.

Kanał został wybudowany, by umożliwić transport nadmiaru zboża z bogatych rolniczo dolin rzecznych: Yangtze oraz Huai by wykarmić duże miasta oraz stacjonujące wojska w północnych Chinach. Od tego czasu kanał pełni istotną rolę wymiany handlowej i kulturowej pomiędzy północnym i południowym regionem wschodnich Chin. Gom tej pory funkcjonuje jako główny środek transportu.
Wielki Kanał

Wielki Kanał

Wielki Kanał

Wielki Kanał

Wielki Kanał

Wielki Kanał

Wielki Kanał

Wielki Kanał

Wielki Kanał

Wielki Kanał

Wielki Kanał

Wielki Kanał

Tags: canal cultural commerce communication Beijing grand China transport grain city agricultural architecture
Posted by creoflick 4 years, 9 months ago from: http://naluzie.onet.pl/nasz-swiat/to-najdluzszy-kanal-na-swiecie-ma-1-800-km-dlugosci/6b1c7

Leave a comment

Name:
Comment:
 

Wooden guy

Burger on grazing

Stunning Scapes by Jak

Creative Illustrations

Gregor Gaida sculpture

Luxury Train “Mahara

Forbidden and armed

Inspirational Wall Clo

Paper Craft Castle

Official “Simpsons

Fruta Del Diablo

Perfectly Timed Photog

Fabulous CG Girl Artwo

The Night of the Navy

Beautiful Ribbon House

Comfort Zone Photograp

Chris Luckhardt Photog

Maia Flore – Institu

Winter Collection from

Villa Wienberg in Aarh