Query failed: update cr_main set visited = 3717 where id = 2687;
UPDATE command denied to user 'wildernecre'@'10.24.20.3' for table 'cr_main'Query failed: INSERT INTO `cr_popular_day` (`id`, `id_main`, `date`, `visited`) VALUES (NULL, '2687', CURDATE(),1);
INSERT command denied to user 'wildernecre'@'10.24.20.3' for table 'cr_popular_day' Najdłuższy kanał na świecie

Najdłuższy kanał na świecie

Info 1
Wielki Kanał, który znajduje się w Chinach, to najdłuższy sztuczny kanał transportowy, liczący 1 800 km długości. Zaczyna się w Hangzhou i dociera, aż do Pekinu.

Kanał został wybudowany, by umożliwić transport nadmiaru zboża z bogatych rolniczo dolin rzecznych: Yangtze oraz Huai by wykarmić duże miasta oraz stacjonujące wojska w północnych Chinach. Od tego czasu kanał pełni istotną rolę wymiany handlowej i kulturowej pomiędzy północnym i południowym regionem wschodnich Chin. Gom tej pory funkcjonuje jako główny środek transportu.
Wielki Kanał

Wielki Kanał

Wielki Kanał

Wielki Kanał

Wielki Kanał

Wielki Kanał

Wielki Kanał

Wielki Kanał

Wielki Kanał

Wielki Kanał

Wielki Kanał

Wielki Kanał

Tags: canal cultural commerce communication Beijing grand China transport grain city agricultural architecture
Posted by creoflick 4 years, 11 months ago from: http://naluzie.onet.pl/nasz-swiat/to-najdluzszy-kanal-na-swiecie-ma-1-800-km-dlugosci/6b1c7

Leave a comment

Name:
Comment:
 

Edible and functional

Black and White Portra

Hillside Skyscrapers i

Bernard Bertrand photo

Istanbul Disaster Prev

Picturesque Foodscapes

Book Sculptures

Elegant Deer Bookshelf

Hyper-Realistic Icons

Composition chair

Cnjpus Text

Surreal Photos of A Fr

Creative and Unusual

Beautiful Art Photos b

Sculptural Wooden Furn

Vietnamese Crazy House

Shadow pictures

Unusual paintings by H

Pac-Man Street Art

Amazing Shadow Art